FELANMÄLAN

Jour och akuta ärende efter kontorstid.

VVS, Strömberg & Andersson Jour: 070 843 56 48
Akut avloppsproblem (Stopp) Ohlssons: 042 29 58 00
TV, Com Hem: 0771 55 00 00
Låsjour på egen bekostnad – direkt betalning: 0200 29 44 03
Polis: 114 14
Nödsituation: 112

FELANMÄLAN