FELANMÄLAN

Jour och akuta ärende efter kontorstid.

VVS Jour Servicebolaget: 070 815 85 15

El-Jour. Åtgärd som ej kan vänta till ordinarie arbetstid. Electro AB: 076 770 63 50

TV, Tele2: 90 222

Lås-Jour på egen bekostnad – direkt betalning: 042 26 01 34

Polis: 114 14

Nödsituation: 112

FELANMÄLAN