FELANMÄLAN

Jour och akuta ärende efter kontorstid.

Part Förvaltning: 0431 311 280
TV, Com Hem: 0771 55 00 00
Låsjour på egen bekostnad – direkt betalning: 042 26 01 34
Polis: 114 14
Nödsituation: 112

FELANMÄLAN