Kv Långvinkeln Östra 3 – med adress Övre Långvinkelsgatan 91-93

Vi har i dagarna påbörjat arbetet i fastigheten. Huset som uppfördes 1947 med totalt 14 lägenheter i två trappuppgångar, kommer att undergå en total ombyggnad med bl a inredning av vindsplan och installation av hiss i ett trapphus.

Lägenheterna kommer att variera i storlekarna 1-2-3-4 Rok.

Bilplatser i begränsad omfattning kommer att finnas till uthyrning på gården.

Projektet som är mycket omfattande kommer att fortgå under en tidsperiod om ca 3 år.

Därefter kan vi erbjuda ljusa, moderna lägenheter med centralt läge.