Delar av vårt bestånd är föremål för uppdatering till ny och högre standard. Ett arbete som pågår kontinuerligt och vi har löpande nyrenoverade lägenheter som blir hyreslediga. Titta på vår hemsida under rubriken ”Lägenheter” där alla hyreslediga lägenheter läggs ut.