Sedan en tid håller vi på att renovera ett hus på Erik Dahlbergs gata 9. Hela huset kommer att genomgå en större renovering med ny tvättstuga, hiss i båda trapporna, balkonger på gårdssidan samt VA byts ut och uppgraderas till dagens standard.

Samtliga lägenheterna i huset renoveras till hög standard. Flertalet är pågående och resterande så fort vi får tillgång till dessa. Klara lägenheter under hösten 2017 eller efter nyåret 2018. När vi kan skönja slutet kommer de att annonseras ut på vår hemsida.